Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử

Bảng giá hóa đơn điện tử cụ thể những gói dịch vụ hóa đơn điện tử nhằm giúp cho Quý khách hàng chọn những gói hóa đơn phù hợp với nhu cầu của Doanh Nghiệp.

Bảng giá hóa đơn điện tử gồm những gói chi phí nào?

Hóa đơn điện tử mà chúng tôi cung cấp được chia ra nhiều gói chi phí khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu của từng Doanh Nghiệp.

Cụ thể chúng tôi chia ra các gói như sau: