Cập nhật thông tin đơn vị và chữ ký số cho việc sử dụng hóa đơn điện tử

Cập nhật thông tin đơn vị và chữ ký số

Cập nhật thông tin đơn vị và chữ ký số là công việc cần làm sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của chúng tôi. Bạn cần kiểm tra và cập nhật lại những thông tin chính xác.

Cập nhật thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị là thông tin về doanh nghiệp của bạn, thông thường đã được cung cấp cho nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên để tránh trường hợp sai sót về sau, doanh nghiệp cần kiểm tra và cập nhật lại.

Bạn truy cập vào Menu hệ thống -> Thông tin đơn vị.

Cập nhật thông tin đơn vị
Cập nhật thông tin đơn vị

Một giao diện hiển thị thông tin đơn vị hiện hành hiện ra.

 

Thông tin đơn vị
Thông tin đơn vị

Click vào nút “chỉnh sửa”. Một cửa sổ hiện ra cho phép chúng ta cập nhật thông tin đơn vị/công ty.

Thông tin đơn vị được tải lên
Thông tin đơn vị được tải lên

 

Cập nhật thông tin theo đúng như ý mình muốn. Và nhấn nút “Lưu lại” để hoàn tất thao tác Cập nhật thông tin đơn vị.

Cập nhật thông tin chữ ký số

Bạn truy cập vào Menu hệ thống ->  Chữ ký số.

Thông tin chữ ký số
Thông tin chữ ký số

Click vào nút “Thêm mới” để cung cấp thông tin chư ký số.

Thêm mới chữ ký số
Thêm mới chữ ký số
Thêm tiện ích chữ ký số
Thêm tiện ích chữ ký số

Lấy thông tin (Serial, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, tên nhà cung cấp chữ ký số) từ chương trình Quản lý token của nhà cung cấp chữ ký số của bạn để điền vào. Và nhấn nút “Lưu Lại”.

Như vậy sau khi đã hoàn thành việc cài đặt các tiện ích thì bây giờ bạn đã cập nhật thông tin đơn vị và chữ ký số của mình lên chương trình của Ehoadon.

Bước tiếp theo bạn sẽ làm thông báo phát hành, quyết định phát hành và chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ

Công ty Dịch Vụ Thương Mại TQT

Địa chỉ: 251/28/3 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0915829939

Website: https://tqtgroup.vn